Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK' tan Destek!

Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK' tan Destek!

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi kapsamında Ereğli Eğitim Fakültesinden 8 öğrenci projesi destek almaya hak kazandı. Üniversitemiz genelinde en çok projesi geçenler arasında Fakültemiz 3. oldu. Projelerinde göstermiş oldukları başarılarından dolayı öğrenci ve akademik danışmanlarını tebrik ediyoruz.

Projesi geçen öğrenciler ve danışmanları;

Doç. Dr. Olcay Özdemir’in danışmanlığında;

  • sınıf Öğrencisi Ela Çatal’ ın yürütücülüğünde Elifnur Narin, Dilara Şahin’in araştırmacı olarak başvurduğu “İlkokul 3. ve 4.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Stilleri ve Okuma Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı projeleri,

 

  • sınıf Öğrencisi Hande Baş’ın yürütücülüğünde, Yaren Arslan, Furkan Başar’ın araştırmacı olarak başvurduğu “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuma ve Dijital Yazmaya İlişkin Bilişsel Yapılarının, Dijital Okuryazarlık Becerileri ile Dijital Okuma ve Dijital Yazmaya Yönelik Tutumlarıyla İlişkilendirilmesi” adlı projeleri;

 

  • sınıf Öğrencisi Melike Dağ’ın yürütücülüğünde, Gizem İnam ve Ceyda Demirtaş’ın araştırmacı olarak başvurduğu “Okuma Güçlüğü Olan Bir İlkokul Öğrencisinin Okuma Stiline Uygun Zenginleştirilmiş Okuma Programıyla Okuma Güçlüğünün Giderilmesi” adlı projeleri,

 

Doç. Dr. Muhammet Özdemir‘in danışmanlığında;

  • Sınıf öğrencisi Fatih Bozdağ’ın yürütücülüğünde, Alperen Çetin’in araştırmacı olarak başvurdukları “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Web 2 Araçlarını Kullanma Yetkinliklerinin, Metaforik Algıları ve E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarıyla İlişkisinin İncelenmesi” adlı projeleri,

 

Doç. Dr. Mehmet Durnalı’nın danışmanlığında;

  • Aysun Gül Yiğit’in yürütücü olduğu “Anne Bak! İklim Değişikliği Farkındalığı Kazanıyorum, Geleceğimi Koruyorum!” adlı projesi,

 

Arş. Gör. Dr. Hakan Büyükçolpan’ın danışmanlığında;

  • Canevin Erdoğan’ın yürütücülüğünde “Üniversite Öğrencilerinin Gelecekteki İnsana Yakışır İş Algılarının Yordayıcıları Olarak Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer Kararı Özyeterliği”

Hilal Uçkan’ın yürütücülüğünde “Lise öğrencilerinde kariyer uyum yetenekleri ve yaşam amaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi”

Prof. Dr. Timur Koparan'ın danışmanlığında:

 Sevde Doğancı'nın yürütücülüğünde, Feyzanur Akpınar ve Hakan Kederli'nin araştırmacı olarak başvurdukları "Öğretmen Adaylarının  Oyunla Matematik Öğretimine Yönelik Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi"Yayınlanma Tarihi : 25.03.2024

Haberler